Logo Na Mapie Geoportal Krajowy

Geoportal Zduńska Wola  sprawdź informacje  Na Mapie gminy Zduńska Wola

Gwarancja dostępu do aktualnej i wiarygodnej informacji przestrzennej dotyczącej gminy Zduńska Wola.

Mapa Geoportal Zduńska Wola
Mapa z granicą gminy Zduńska Wola

Dane urzędu

Urząd Gminy Zduńska Wolaul. Zielona 30Zduńska Wola, 98-220

Tel: 43 8234120

Fax: 43 8232750

Elektroniczna skrzynka podawcza: /UGZW/skrytka

E-mail: sekretariat@ugzw.pl

Powiat: zduńskowolski

Województwo: łódzkie

Numer TERYT gminy Zduńska Wola: 1019042

Witryna: www.gminazdunskawola.pl

Władze lokalne: Wójt Henryk STANIUCHAsekretariat@ugzw.com.pl

Poznaj raporty: archiwalne zdjęcia lotnicze oraz zdjęcia satelitarne Zduńskiej Woli

Raport archiwalnych zdjęć lotniczych gminy Zduńska Wola to narzędzie, które umożliwia sprawdzenie historii wybranej działki lub terenu w gminie Zduńska Wola na podstawie zdjęć lotniczych wykonanych w różnych latach.

Dzięki temu raportowi możesz odkryć, jak wyglądał obszar z Zduńskiej Woli, który Cię interesuje, w przeszłości. Dowiedz się więcej o Raporcie lotniczym.

Raport zdjęć satelitarnych to usługa, dostarczająca obrazów obszaru Zduńskiej Woli, zdobytych za pomocą nowoczesnych satelitów. Cyklicznie wykonywane, w krótkich odstępach czasu zdjęcia satelitarne pozwalają zaobserwować zmiany w zagospodarowaniu terenu.

Dowiedz się więcej o Raporcie satelitarnym.

lub wybierz działkę bezpośrednio na mapie

Wskaż na mapie Zduńskiej Woli

Gmina Zduńska Wola w liczbach

Powierzchnia gminy Zduńska Wola*

111 km2

1252 miejsce pod względem powierzchni

Liczba mieszkańców gminy Zduńska Wola*

12 246 mieszkańców

694 miejsce pod względem liczby mieszkańców

Gęstość zaludnienia gminy Zduńska Wola*

110 mieszkańców na km2

721 miejsce pod względem gęstości zaludnienia

*Źródło danych: GUS, 2020 r.

O projekcie Geoportal Zduńska Wola

Geoportal Zduńska Wola prezentuje dane zgromadzone w postaci interaktywnych map gminy Zduńska Wola, dzięki którym w szybki sposób i bez zbędnego przeszukiwania warstw, dotrzesz do interesujących Cię informacji dla wybranej działki w gminie Zduńska Wola.

Dostęp do danych Geoportalu Zduńska Wola

Jak powstał Geoportal gminy Zduńska Wola?

Geoportal Zduńska Wola powstał w oparciu o dane z rejestrów urzędowych, w tym gminnego rejestru geoportalu gminy Zduńska Wola, państwowego geoportalu krajowego oraz powiatowych zasobów geodezyjnych i kartograficznych. Celem projektu jest wykorzystanie różnorodnych danych pochodzących z wielu źródeł, aby w procesie ich analizowania utworzyć atrakcyjną mapę tematyczną z możliwością przełączania się pomiędzy kompozycjami, zachowując jednocześnie wybrane położenie na mapie gminy Zduńska Wola.

Geoportal Zduńska Wola umożliwia pozyskanie danych EGIB gminy Zduńska Wola oraz miejscowych planów zagospodarowania gminy Zduńska Wola, dzięki czemu możesz zdiagnozować teren bez konieczności składania wizyty w urzędzie.

Dane z rejestrów urzędowych gminy Zduńska Wola

Skąd pochodzą dane, które znajdziesz na mapie w Geoportalu Zduńska Wola?

Informacje na Geoportalu Zduńska Wola

Jakie informacje znajdziesz na Geoportalu Zduńska Wola?

Korzyści z Geoportalu Zduńska Wola

Do czego przydadzą Ci się informacje dostępne w Geoportalu Zduńska Wola?

 • Sprawdzisz wybrany teren i jego otoczenie na mapie Geoportalu Zduńska Wola.

  Korzystając z interaktywnej mapy na Geoportalu gminy Zduńska Wola łatwo sprawdzisz dowolne miejsce. Aby dostrzec szczegółowe dane na mapie, wystarczy że przybliżysz się w widoku do wybranego miejsca np. ulicy w Zduńskiej Woli. W zależności od wybranej kompozycji mapy Zduńskiej Woli zobaczysz m. in.: tereny zielone, budynki, cieki i zbiorniki wodne w gminie Zduńska Wola, ukształtowanie terenu, nazwy ulic i adresy budynków.

 • Sprawdzisz przebieg granic działki ewidencyjnej na mapie.

  Mapy Geoportalu Zduńska Wola oprócz ogólnych informacji, dostarczają również szczegółowe dane o działkach ewidencyjnych gminy Zduńska Wola. Dzięki dostępnym narzędziom wyszukiwarek w Geoportalu Zduńskiej Woli możesz łatwo znaleźć działkę oraz sprawdzać przebieg granic na mapie Zduńskiej Woli. Kliknięcie w działkę na mapie powoduje wyświetlenie szczegółowych informacji dotyczących działki, źródłem tych danych jest ewidencja gruntów gminy Zduńska Wola. Wybrana działka zostanie również automatycznie zwymiarowana , uzyskasz dokładne wymiary działki oraz jej powierzchnię. W ten sposób możesz sprawdzić dowolną działkę ewidencyjną w Geoportalu Zduńska Wola.

 • Poznasz potencjał solarny pod inwestycje w fotowoltaikę dla dowolnego terenu w Zduńskiej Woli.

  Geoportal gminy Zduńska Wola posiada wbudowaną mapę pod nazwą: Atlas Solarny gminy Zduńska Wola. Na mapie solarnej przedstawiono nasłonecznienie terenu. Możesz dla dowolnego miejsca w Zduńskiej Woli sprawdzić jakie jest nasłonecznienie terenu z uwzględnieniem cieni budynków, drzew i innych przeszkód terenowych. Na Mapie Atlas Solarny gminy Zduńska Wola przedstawiono również bardzo dokładnie lokalizacje drzew, budynki oraz cieki i zbiorniki wodne.

 • Poznasz miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego w Zduńskiej Woli.

  W Geoportalu Zduńska Wola przedstawiamy informacje z rejestru MPZP gminy Zduńska Wola. Dowiesz się jakie zostały ostatnio uchwalone plany zagospodarowania w Zduńskiej Woli. W zakładce dotyczącej MPZP gminy Zduńska Wola zobaczysz podstawowe statystyki dotyczące zagospodarowania przestrzeni gmina Zduńska Wola, jakie jest pokrycie miejscowymi planami obszaru gminy Zduńska Wola oraz ile planów uchwalono w poszczególnych latach.

 • Dowiesz się gdzie występują obszary ochrony przyrody w gminie Zduńska Wola.

  Przedstawiamy wykaz obszarów chronionych w granicach gminy Zduńska Wola. Sprawdzisz, czy na obszarze gminy Zduńska Wola są obszary chronione, takie jak m.in.: natura 2000, parki narodowe, parki krajobrazowe, rezerwaty przyrody. Dla każdej formy ochrony przyrody znajdującej się w granicach gminy Zduńska Wola podana jest powierzchnia terenu, na której jest ustanowiona.

 • Poznasz ostatnio wydane pozwolenia na budowę w gminie Zduńska Wola.

  Sprawdzisz na jakie zamierzenia budowlane zostały ostatnio wydane pozwolenia na budowę w Zduńskiej Woli. W Geoportalu gminy Zduńska Wola udostępniamy na bieżąco statystyki dotyczące wydawanych pozwoleń na budowę, w tym: ilość wydanych pozwoleń na budowę w poszczególnych miesiącach, udział wniosków o pozwolenia na budowę i zgłoszeń dla poszczególnych rodzajów obiektów oraz wnioski o pozwolenia na budowę i zgłoszenia w Zduńskiej Woli wg zamierzeń inwestycyjnych.

 • Sprawdzisz średnioroczny poziom zanieczyszczenia powietrza w gminie Zduńska Wola.

  W zakładce zanieczyszczenie powietrza, prezentujemy dane średnioroczne dot. zanieczyszczenia powietrza w gminie Zduńska Wola. Przedstawiamy zanieczyszczenie pyłami zawieszonymi drobnymi PM2,5 oraz PM10.

 • Informacje o sieciach uzbrojenia terenu w media w gminie Zduńska Wola.

  Dowiesz się o sieciach infrastruktury technicznej w gminie Zduńska Wola, jakie są dostępne: prąd, gaz, woda, kanalizacja. Jaki procent mieszkańców korzysta z poszczególnych sieci uzbrojenia terenu w gminie Zduńska Wola. Kto zarządza poszczególnymi sieciami uzbrojenia terenu w gminie Zduńska Wola.

 • Zabytki w gminie Zduńska Wola

  Przedstawiamy wykaz zabytków w gminie Zduńska Wola. Poznasz informacje o liczbie miejsc zabytkowych w gminie Zduńska Wola oraz najważniejsze informacje o nich. Przedstawiamy statystyki dotyczące rodzajów zabytków w gminie Zduńska Wola.

 • Informacje o wyborach w gminie Zduńska Wola

  Przedstawiamy najważniejsze informacje dotyczące wyborów w gminie Zduńska Wola. Prezentujemy listy kandydatów, miejsca lokali wyborczych w gminie Zduńska Wola i wiele istotnych informacji.

Geoportal Zduńska Wola dla mieszkańców

Geoportal Zduńska Wola jest dla:

 • Mieszkańców.

  Jeżeli posiadasz, kupujesz lub sprzedajesz nieruchomość, możesz potrzebować informacji o nieruchomości, w tym celu skorzystaj z danych Geoportalu Zduńska Wola. Na mapie Zduńskiej Woli sprawdzisz bliskie i dalekie sąsiedztwo Twojego obecnego lub planowanego miejsca zamieszkania.

 • Przedsiębiorców.

  Przedsiębiorcy, inwestorzy niejednokrotnie podejmują decyzje bazując na zaufaniu do swoich współpracowników lub korzystają z porad firm zewnętrznych, na Geoportalu gminy Zduńska Wola mogą szybko zweryfikować podstawowe informacje dotyczące nieruchomości i zabezpieczyć się przed błędną decyzją.

 • Geodetów.

  Geodeci, oprócz pomiarów terenowych, również weryfikują, przetwarzają, tworzą urzędowe bazy danych dotyczące nieruchomości, w tym dane, w oparciu o które został zbudowany Geoportal Zduńska Wola. Korzystając z map Geoportalu gminy Zduńska Wola w swoich projektach mają lepszy pogląd na otoczenie.

 • Urbanistów i architektów.

  Urbaniści, architekci na wstępnych etapach realizacji swoich projektów sprawdzają ograniczenia formalno-prawne dotyczące obszaru opracowań oraz weryfikują cechy fizyczne terenu. W tym celu informacje dostępne na mapie Geoportalu gminy Zduńska Wola są dla nich bardzo przydatne.

 • Rzeczoznawców.

  Rzeczoznawca majątkowy wykonując projekt wyceny (tzw. operat szacunkowy) wykonuje pełny research nieruchomości z wszelkich dostępnych źródeł. Dane dostępne na Geoportalu gminy Zduńska Wola dostarczają wielu istotnych informacji, z których korzystają rzeczoznawcy przy sporządzaniu operatów szacunkowych.

 • Turystów.

  Mapy Geoportalu Zduńska Wola dostarczają bardzo cennych informacji, które umożliwiają lepsze rozpoznanie terenu. Ponadto możemy sprawdzić układ przestrzenny zabudowań, który chcemy zwiedzić.

Może cię zainteresować

Budowa na gruntach rolnych ma być prostsza

Budowa na gruntach rolnych ma być prostsza

Przejdź do wpisu