Logo Na Mapie Geoportal Krajowy

Zduńska Wola w liczbach

Geoportal Zduńska Wola

Najważniejsze statystyki GUS dla gminy Zduńska Wola

Zduńska Wola, gmina w województwie łódzkim, powiat zduńskowolski.

Powierzchnia gminy Zduńska Wola wynosi 111 km2, zajmuje 1252 miejsce pod względem powierzchni gmin w Polsce.

Gmina Zduńska Wola zamieszkuje 12 246 mieszkańców, pod względem zaludnienia jest to 694 gmina w Polsce.

Gęstość zaludnienia w gminie Zduńska Wola wynosi 110, jest 721 gminą w Polsce pod względem gęstości zaludnienia.

Poniższa tabela przedstawia wybrane statystyki z GUS dotyczące gminy Zduńska Wola. Dodatkowo tabela zawiera informacje o tym, jak gmina Zduńska Wola prezentuje się na tle innych gmin w Polsce. Dla wybranych statystyk wyliczony został ranking gmin, który przedstawia, na jakiej pozycji plasuje się gmina Zduńska Wola.

StatystykaWartość Pozycja w Rankingu Gmin
Powierzchnia ogółem w km2 gminy Zduńska Wola: 1111252
Udział powierzchni terenów zieleni w powierzchni ogółem w gminie Zduńska Wola: 0,191141
Lesistość w % w gminie Zduńska Wola: 26,8977
Ludność na 1 km2 w gminie Zduńska Wola: 110721
Zmiana liczby ludności na 1000 mieszkańców w gminie Zduńska Wola: 3,9378
Liczba ludności ogółem w gminie Zduńska Wola: 12 246694
Stopa bezrobocia 2019r. w gminie Zduńska Wola: --
Stopa bezrobocia 2020r. w gminie Zduńska Wola: --
Przestępstwa stwierdzone przez Policję o charakterze kryminalnym w gminie Zduńska Wola: 9,63-
Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw stwierdzonych w gminie Zduńska Wola: 87,4-
Podmioty gospodarcze wpisane do rejestru na 1000 ludności w gminie Zduńska Wola: 100705
Podmioty gospodarcze na 1000 mieszkańców wg wag klas wielkości w gminie Zduńska Wola: 5,8569
Przeciętne miesięczne wynagrodzenia brutto w relacji do średniej w gminie w gminie Zduńska Wola: 79,3-
Szkoły podstawowe ogółem w gminie Zduńska Wola: 6601
Uczniowie przypadający na 1 oddział w szkołach podstawowych w gminie Zduńska Wola: 17717
Dzieci w placówkach wychowania przedszkolnego na 1 tys. dzieci w gminie Zduńska Wola: 878,7767
Przedszkola bez specjalnych w gminie Zduńska Wola: 3771
Ilość mieszkań na 1000 mieszkańców w gminie Zduńska Wola: 325,61342
Przeciętna powierzchnia użytkowa 1 mieszkania w gminie Zduńska Wola: 89,41106
Nowe budynki mieszkalne na 1000 ludności w gminie Zduńska Wola: 4,4365
Powierzchnia gruntów komunalnych wg prawnych form użytkowania GUGiK w gminie Zduńska Wola: 2891254
Ceny mieszkań na rynku wtórnym w gminie Zduńska Wola: 3 539-
Ceny mieszkań ogółem w gminie Zduńska Wola: 3 535-
Ceny mieszkań na rynku pierwotnym w gminie Zduńska Wola: 3 366-
Budynki mieszkalne podłączone do infrastruktury technicznej - ogółem - wodociąg w gminie Zduńska Wola: 98,5505
Budynki mieszkalne podłączone do infrastruktury technicznej - ogółem - kanalizacja w gminie Zduńska Wola: 36,01407
Budynki mieszkalne podłączone do infrastruktury technicznej - w miastach - wodociąg w gminie Zduńska Wola: 0,0944
Budynki mieszkalne podłączone do infrastruktury technicznej - w miastach - kanalizacja w gminie Zduńska Wola: 0,0942
Budynki mieszkalne podłączone do infrastruktury technicznej - na wsi - wodociąg w gminie Zduńska Wola: 98,5451
Budynki mieszkalne podłączone do infrastruktury technicznej - na wsi - kanalizacja w gminie Zduńska Wola: 36,0910

Źródłem danych statystycznych dla gminy Zduńska Wola jest Główny Urząd Statystyczny. Aktualność prezentowanych danych dla gminy Zduńska Wola, uzależniona jest od ich dostępności w dniu przetwarzania na potrzeby publikacji w geoportalu gminy Zduńska Wola. Większości przedstawionych cech jest aktualna na 2020 rok.