Logo Na Mapie Geoportal Krajowy

Ochrona przyrody Natura 2000 Zduńska Wola

Zastanawiasz się jakie formy ochrony przyrody są ustanowione na terenie gminy Zduńska Wola? Przedstawiamy wykaz form ochrony przyrody oraz najważniejsze informacje dotyczące procedur związanych z realizacją inwestycji na obszarach chronionych w Zduńskiej Woli.

Zobacz więcej interesujących tematów. Przejdź na: Geoportal Zduńska Wola.

Mapa obszarów ochrony przyrody Zduńskiej Woli
Mapa obszarów ochrony przyrody na obszarze gminy Zduńska Wola

Do czego przydadzą się informacje o ochronie przyrody Natura 2000 w Zduńskiej Woli?

Informacja o występowaniu różnego rodzaju form ochrony przyrody w obszarze gminy Zduńska Wola, może być przydatna podczas diagnozowania działki pod kątem inwestycyjnym, gdyż nieruchomość, w granicach której znajduje się jakaś forma ochrony przyrody posiada ograniczenia formalno-prawne, które w najgorszych przypadkach uniemożliwią realizację jakichkolwiek prac budowlanych.

Przykładowo, jeśli okaże się, że zakupiona działka w Zduńskiej Woli pod budowę domu objęta jest obszarem Natura 2000, to konieczne będzie zlecenie firmie branżowej bardzo kosztownych opracowań środowiskowych. Procedura administracyjna związana z uzyskaniem decyzji środowiskowej może potrwać nawet rok, a i tak istnieje duże prawdopodobieństwo, że inwestor dostanie decyzję odmowną. Dlatego warto przed podjęciem jakichkolwiek kroków związanych z zakupem lub wszczynaniem procedury administracyjnej sprawdzić czy działka nie leży na obszarze Natura 2000 lub innej formy ochrony przyrody w Zduńskiej Woli.

Formy ochrony przyrody w Zduńskiej Woli

Rejestr form ochrony przyrody w Geoportalu gminy Zduńska Wola, zawiera powierzchniowe i punktowe formy ochrony przyrody występujących na obszarze gminy. Jeśli chodzi o powierzchniowe formy ochrony przyrody mamy na myśli takie obszary jak: park narodowy i krajobrazowy, obszar Natura 2000, rezerwat przyrody, zespół przyrodniczo-krajobrazowy, użytek ekologiczny oraz stanowisko dokumentacyjne przyrody nieożywionej, natomiast mówiąc o formach punktowych - pomnik przyrody.

Formy ochrony przyrody w Zduńskiej Woli

0 ha

Taki obszar obejmują obecnie wszystkie formy ochrony przyrody w Zduńskiej Woli.

0 %

Taki procent powierzchni całkowitej gminy stanowią wszystkie formy ochrony przyrody w Zduńskiej Woli.

 • Nadwarciański: 105.27 ha
 • Park Krajobrazowy Międzyrzecza Warty i Widawki: 92.8 ha
 • Jabłecznik: 47.36 ha
 • Wojsławice: 96.08 ha
 • : 5.07 ha
 • : 4.35 ha
Statystyka obszarów chronionych Zduńskiej Woli
Statystyka obszarów ochrony przyrody Zduńskiej Woli

Gdzie sprawdzić obszary ochrony przyrody w Zduńskiej Woli?

Sprawdź obszary chronione dla działki z gminy Zduńska Wola w portalu OnGeo.pl ! Taką możliwość daje płatna usługa: Raport o terenie OnGeo. Na portalu możesz samodzielnie zdiagnozować dowolną działkę w Zduńskiej Woli lub w kraju. OnGeo posiada bowiem największą zharmonizowaną bazę danych przestrzennych w Polsce. Rozpoczynając generowanie raportu już po 5 minutach otrzymasz dokument, w którym znajdziesz informacje o:

 • obszary ochrony przyrody w Zduńskiej Woli,
 • dane z ewidencji gruntów,
 • miejscowy plan zagospodarowania,
 • uzbrojenie terenu w media,
 • tereny zalewowe, osuwiska, tereny zagrożone stagnacją wody,
 • wiele innych informacji dotyczących wybranej działki.

Jak pobrać Raport o terenie?

Wejdź na stronę ongeo.pl

Wejdź na stronę internetową ongeo.pl i wybierz zakładkę Raporty o Terenie.

Możesz też kliknąć bezpośrednio w link https://ongeo.pl/raporty .

Wyszukiwanie działki

Wybierz działkę, która Cię interesuje. Możesz to zrobić na jeden z trzech sposobów:

 • znaleźć ją po numerze ewidencyjnym,
 • wpisać adres działki,
 • zaznaczyć działkę na mapie.
Formularz wyboru tematów do analizy

Zdecyduj, które informacje znajdą się w Twoim raporcie.

Opłata za raport przelew on-line

Zatwierdź i opłać Raport o Terenie za pomocą przelewu on-line.

Płacisz tylko za te informacje, które Cię interesują!

Raport o terenie w wygodnym formacie

Pobierz raport, by poznać potencjał działki.

Wystarczy, że klikniesz w link przesłany na maila.

Zobacz jak wygląda przykładowy Raport o terenie.

Kto odpowiada za obszary chronione w Zduńskiej Woli?

Zgodnie z Ustawą z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody organami odpowiedzialnymi za ochronę terenów otoczonych specjalną opieką ze względu na ich walory przyrodnicze są:

 • minister właściwy do spraw środowiska,
 • generalny dyrektor ochrony środowiska,
 • wojewoda,
 • regionalny dyrektor ochrony środowiska,
 • marszałek województwa,
 • dyrektor parku narodowego,
 • starosta,
 • wójt, burmistrz lub prezydent miasta.

Prowadzenie rejestru form ochrony przyrody znajduje się w kompetencjach Generalnego Dyrektora Ochrony Środowiska. Rejestr stanowi bazę form ochrony przyrody i jest na bieżąco aktualizowany w oparciu o stale spływające dane z rejestrów prowadzonych przez regionalnych dyrektorów ochrony środowiska oraz inne organy odpowiedzialne za ochronę przyrody.

Jakie ograniczenia inwestycyjne na terenie gminy Zduńska Wola wprowadzają obszary chronione?

Najbardziej restrykcyjne ograniczenia dotyczące zabudowy obowiązują parków narodowych i rezerwatów przyrody, ponieważ w ich granicach niedopuszczalny jest praktycznie żaden rodzaj zabudowy mieszkaniowej. Warto pamiętać o występowaniu tzw. otulin, które również są objęte specjalną ochroną przed wpływem działalności człowieka. Zanim więc zdecydujesz się na zakup działki w Zduńskiej Woli, sprawdź, jakie ograniczenia formalno-prawne niesie ze sobą budowa na takim terenie. Czasami okazyjna cena może oznaczać obostrzenia dotyczące działalności gospodarczej, a nawet zabudowy.

Jeśli chcesz wiedzieć więcej o ograniczeniach dla poszczególnych form ochrony przyrody, zajrzyj do artykułu: Budowa na obszarach chronionych co warto wiedzieć .

Odkrywaj uroki obszarów ochrony przyrody w gminie Zduńska Wola z lotu ptaka dzięki archiwalnym zdjęciom lotniczym!

Fascynują Cię unikalne przyrodnicze tereny i ich ochrona w gminie Zduńska Wola? Nasza usługa raportu lotniczego pozwoli Ci podziwiać piękno i bogactwo przyrody Zduńskiej Woli z lotu ptaka. Archiwalne zdjęcia lotnicze pozwolą Ci zobaczyć, jak zmieniały się te obszary ochrony przyrody na przestrzeni lat, jakie zmiany wprowadzano w ich zagospodarowaniu i jakie wyzwania związane z ochroną środowiska stawały przed gminą Zduńska Wola. Wykorzystaj nasz raport lotniczy, aby odkrywać uroki tych wyjątkowych terenów i lepiej zrozumieć ich ewolucję!

Dowiedz się więcej o usłudze: Raport archiwalnych zdjęć lotniczych!

Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach w Zduńskiej Woli

Jeśli budowa, którą zamierzasz zrealizować w Zduńskiej Woli kwalifikuje się do przedsięwzięć, które mogą mieć znaczący wpływ na środowisko, niezbędne jest uzyskanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach, tzw. decyzji środowiskowej. Decyzja ta wskaże jak zrealizować inwestycję by miała jak najmniejszy wpływ na stan środowiska.

Gdzie załatwisz sprawę dla działki położonej w gminie Zduńska Wola?

Sprawę można zrealizować w:

 • starostwie powiatowym lub urzędzie gminy Zduńska Wola,
 • regionalnej dyrekcji lasów państwowych odpowiedniej dla gminy Zduńska Wola,
 • regionalnej dyrekcji ochrony środowiska odpowiedniej dla gminy Zduńska Wola,

Jak złożyć wniosek o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach w gminie Zduńska Wola?

 • Przygotuj wniosek o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach. Wzór takiego wniosku znajdziesz poniżej
 • Zbierz wymagane dokumenty, a następnie złóż je razem z wnioskiem. Lista dokumentów:
  • Wniosek o ustalenie zakresu raportu o oddziaływaniu na środowisko,
  • Karta informacyjna przedsięwzięcia - złóż w przypadku przedsięwzięć mogących potencjalnie znacząco wpływać na środowisko,
  • Raport o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko - złóż w przypadku przedsięwzięć mogących znacząco wpływać na środowisko,
  • Mapa z zaznaczonym terenem na którym będzie realizowane przedsięwzięcie, na obszarze gminy Zduńska Wola,
  • Kopia mapy ewidencyjnej dla działki/ek planowanego przedsięwzięcia na obszarze gminy Zduńska Wola,
  • Mapa sytuacyjno-wysokościowa, obejmująca obszar przedsięwzięcia w gminie Zduńska Wola,
  • Wypis i wyrys z mpzp z urzędu gminy Zduńska Wola - złóż jeśli składasz wniosek do regionalnej dyrekcji ochrony środowiska,
  • Wypis z rejestru gruntów, wydany przez urząd odpowiedni dla gminy Zduńska Wola (starostwo lub urząd miasta),
  • Dokument pozwalający na ustalenie stron postępowania,
  • Wykaz działek przewidzianych do prowadzenia prac przygotowawczych polegających na wycince drzew i krzewów - złóż jeśli wniosek dotyczy przedsięwzięć wymagających decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej,
  • Dowód opłaty skarbowej oraz Pełnomocnictwo w sprawach administracyjnych - złóż jeśli jesteś reprezentowany przez pełnomocnika,
 • Urząd sprawdzi, czy twój wniosek jest kompletny i rozpocznie procedurę postępowania. Jeśli wniosek ma braki urząd wezwie cię do ich usunięcia. Urząd dokona uzgodnień i opinii z innymi instytucjami odpowiednimi dla obszaru gminy Zduńska Wola. Postępowanie kończy się wydaniem decyzji.

Pobierz wniosek środowiskowy dla przedsięwzięcia w gminie Zduńska Wola

Ochrona przyrody Natura 2000 w sąsiednich gminach: